План роботи під час карантину для 11 класу (фізика)

Всім доброго дня. На цій сторінці Ви зможете знайти посилання на уроки, які потрібно опрацювати під час карантину.

Теми для опрацювання

(сторінка періодично оновлюється)

перейдіть по посиланню на урок та опрацюйте його

Урок 1. Фотоефект. Закони фотоефекту

Урок 2. Тиск світла. Маса та імпульс фотона

Урок 3. Шкала електромагнітних хвиль

Урок 4. Контрольний тест №1

Урок 5. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома

Урок 6. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

Урок 7. Види спектрів. Основи спектрального аналізу.

Урок 8. Квантово-оптичні генератори (лазери)

Урок 9. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

Урок 10. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

Урок 11. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

Урок 12. Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

Урок 13. Елементарні частинки